Over dierenarts Jo De Maeyer

Huisdieren hebben altijd een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Vandaar dat ik de opleiding “dierenarts” volgde aan de RUG te Gent. In 2000 studeerde ik er af met onderscheiding. Verder blijf ik mij steeds bijscholen. Zo volgde ik reeds verschillende PUO’s( post-universitaire opleidingen) en zat ik reeds in verschillende werkgroepen, welke telkens een ander aspect van mijn job belichten: ophtalmologie, dermatologie, dental care, cardiologie, neurologie, interne geneeskunde, radiologie, echografie,.... momenteel volg ik een opleiding interne geneeskunde aan de Europese School ( General Practitioner certificate). Ik doe dit omdat er in ons vakgebied veel beweegt en ik mijn patïenten de beste en modernste zorgen wil blijven geven.”